Dozvíte k čemu slouží dohoda o uznání dluhu a můžete si také stáhnout formulář pro vyplnění této o uznání dluhu dlužníka.

Dohoda o uznání dluhu

Hodně lidí udělá při poskytování tu chybu, že nesepíšou z dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce. Spoléhají pouze na ústní dohodu, ale to je špatně. Měly by jste si určitě co nejdříve nechat od dlužníka podepsat uznání dluhu, bude tak vše černé na bílém a nemusíte se tak strachovat, že dlužník nebude vaši ústní dohodu respektovat. Bude to pro vás prostě mnohem větší jistota.

Uznání dluhu: co by mělo obsahovat ?

Uznání dluhu musí na začátku obsahovat informace jak o věřiteli, tak o samotném dlužníkovi. Přesně se také vymezí o jakou půjčku vlastně šlo a kdy byla poskytnuta. Je také uvedeno, kdy má dojít k zaplacené této půjčky. Uvede se také kdy byla dohoda sepsána a podepsáno. Obě strany (dlužník a věřitel) musí připojit svoje podpisy.

Uznání dluhu formulář ke stažení zdarma

Uznání dluhu formulář je ke stažení například zde!. Jedná se o formulář ve formátu .doc. Můžete si tak dohodu o uznání dluhu jednodušše ještě upravit a pak jí pohodlně vytisknete na vaší tiskárně. Vše tak máte hotové doslova za pár minut.