Dozvíte se co to vlastně je ta promlčecí doba. A jak dlouhá je promlčecí doba u dluhu v České republice.

Základní promlčecí doba u dluhu

Promlčecí doba u dluhu je v České republice dle platných zákonů v délce 3 roky. Promlčecí doba u dluhu je tedy poměrně krátká, až po třech letech jsou tedy dluhy promlčené. Samotný dluh však po promlčecí době nezaniká, ale když se dlužník obrátí na soud a vy řeknete, že už uběhla promlčecí doba, tak nemusíte už nic platit. Pokud by jste u soudu však nenamítly, že pohledávka ja promlčená, tak by jste musely dluh uhradit i přes to, že je dluh již plně promlčen.

Vymáhání promlčených pohledávek

V poslední době se v Česku naplno rozjelo vymáhání promlčených pohledávek. Některé firmy ve velkém zkupují promlečené pohledávky a pak se je snaží vymáhat. Hodně lidí když jim přijde výzva, raději hned zaplatí. I když platit nemusely protože pohledávka byla již promlčená. Firmy vydělávají na tom, že lidé mají nízké právní vědomí. Dejte si tedy na to pozor.

Promlčecí doba u dluhu na zdravotním pojištění a sociálním pojištění

Promlčecí doba u dluhu na zdravotním pojištění je v délce 5 let. U sociálního pojištění je délka promlčecí doby dokonce dlouhých 10 let. Penále jsou docela vysoké, takže by jste měly dluhy uhradit raději co nejdříve.