Podmínky osobního bankrotu

Osobní bankrot je soudní proces, který má svoje jasně určená pravidla a k tomu aby jste mohli osobní bankrot vyhlásit je potřeba splňovat určité podmínky. 

Podmínky pro osobní bankrot

Kdo může požádat

O vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení může požádat občan ČR, starší 18 let (možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým, nebo dlouhodobým přechodným pobytem).

Žádné dluhy z podnikání

Jednou z prvních podmínek pro úspěšné vyhlášení osobního bankrotu je, že dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti. Pokud tedy máte dluhy jako OSVČ, osobní bankrot pro Vás není cesta, jak se jich zbavit.

Více věřitelů

Další podmínkou je mít více věřitelů. Za více věřitelů se považují minimálně dva. Nesmí tedy jít o jeden velký dluh u jednoho věřitele.

Platební neschopnost

Vaše závazky musí být minimálně 30 dní po splatnosti a nemáte možnost tyto závazky nadále plnit ( snížení příjmů, zvýšení výdajů, nedostatek majetku..).

Dostatečný příjem

Soud zjišťuje, zda-li má dlužník pravidelný měsíční příjem (mzda, důchod, renta..) a jestli je dlužník schopen v následujících pěti letech splatit minimálně 30% z celkové dlužné částky při zachování životního minima. Pokud zjistíte, že nejste během 5 let schopni splatit alespoň 30%  vašich dluhů, nezoufejte, protože  i  v tomto případě existuje řešení. Je tu možnost najít si někoho, kdo se zaváže, že Vám bude přispívat po dobu 60 měsíců tak, aby jste uhradili alespoň 30% dluhů.

Nepoctivý záměr

Cestou oddlužení nesmí být sledován nepoctivý záměr. Soud vždy zkoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, připravte se na to, že návrh na osobní bankrot musí dále obsahovat: přehled o příjmech dlužníka za poslední tři roky a seznam majetku, přehled věřitelů a aktuální výše pohledávek, písemný souhlas manžela/ky, výpis z rejstříku trestů jestli jste nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost.

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.