Je vydražení nemovitosti koncem exekuce?

Většina laické veřejnost vnímá dražbu jako úplné ukončení exekuce právě proto, že tento úkon je asi nejvíce nejzásadnějším zásahem do vlastnických práv. Ovšem není tomu tak.

I když exekutor provede úspěšné vydražení dlužníkovi nemovitosti, automaticky to neznamená, že dlužník je od svého dluhu oproštěn a vše je v pořádku. Pokud nejvyšší podání učiněné v dražbě pokryje celkovou částku v exekuci a soud ji také exekutorskému úřadu „přiklepne“, tak exekuční řízení zaniká.

Ovšem pokud je učiněné nejvyšší podání nižší než je celková částka v exekuci, je ve vymáhání dluhu i nadále pokračováno, jen dojde k odečtení částky z vydražené nemovitosti. Exekutor je povinen v případě vydražení nemovitosti zajistit povinnému náhradní ubytování. Ve velkém případů exekutorský úřad zajistí toto ubytování na nějaké ubytovně, jelikož mu není uložena povinnost, aby náhradní bydlení bylo ve stejné kategorii jako je dražící se nemovitosti. Většina povinných tuto možnost odmítá a raději se nastěhují k příbuzným nebo ke známých. Pokud se jedná o dražbu nemovitosti, ve které evidentně povinný nemá trvalé bydliště nebo tam nebydlí, tato povinnost exekutora odpadá. V tomto případě se jedná o dražbu například rekreační nemovitosti.

Jestliže se povinný odmítne vystěhovat může vydražitel podat návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti, které provede určitý exekutor. Samozřejmě tady povinný opět zaplatí náklady spojené s exekučním řízení, takže se mu vlastně dluh opět navýší.

Po vydražení nemovitosti pokračuje exekutorský úřad v dalším vymáhání pohledávky, a to způsobem, který je nejvhodnější. Často bývá exekutorem vydán exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu nebo exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy (tzv. exekuce na plat)nebo důchodu.

Pro povinného je mnohdy lepší, pokud se s exekutorem domluví, než se mu pak vydraží střecha nad hlavou. A není ojedinělé, že dlužníci spoléhají, že se exekutor k tomuto kroku nerozhodne.

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.