Ukončení exekuce na plat

Exekuce na plat vzniká na základě exekučního příkazu přikázáním pohledávky ze mzdy, kterou exekutorský úřad zasílá zaměstnavateli povinného (dlužníka). Průběh této exekuce je tvořen srážkami ze mzdy vypočítaných dle zákona. Konec této exekuce může mít několik podob.

První, a nejčastější, podobou je ukončení exekučního příkazu na základě vymožení celkové dlužné částky. Podle exekučního řádu je exekutor povinen o tom vyrozumět zaměstnavatele dlužníka. Jestliže již zaměstnavatel odeslal platbu, která nebyla připsána na účet exekutorského úřadu v době ukončení, musí si dlužník o tuto částku požádat, kam ji chce zaslat. Zda na svůj účet, na adresu, či zpátky zaměstnavateli.

Pokud usnesení a exekuční příkaz stále nenabyly právní moci, a přesto došlo k ukončení exekuce, o kterém je zaměstnavatel vyrozuměn, ale deponuje částku na základě exekučního příkazu na mzdu, je povinen tuto částku vrátit zaměstnanci. Nezáleží jakým způsobem dojde k vrácení. Někteří zaměstnavatelé vrací částku ihned v hotovosti nebo odesláním na účet, ovšem častější způsob vrácení této sumy je v nejbližším výplatním termínu.

Dalším způsobem, jak dojde k ukončení exekuce na plat, spočívá v odblokování exekučního příkazu samotným exekutorem. Nemusí dojít vůbec k ukončení celé exekuce. Nejčastěji se k tomuto kroku odhodlají exekutoři, kteří se s povinným domluví na adekvátních splátkách, a není tedy nutné, aby se i zároveň se splátkami strhávalo z platu dlužníka.

A za třetí může k ukončení exekuce na plat dojít, pokud zaměstnavatel vysráží částku, která je stanovená v exekučním příkaze na přikázání pohledávky ze mzdy. Je tedy povinen toto oznámit exekutorovi, a také mu, pokud o to požádá, vystavit písemné vyrozumění. Může se totiž stát, že částka, která byla uvedena na exekučním příkaze byla nižší než ta konečná. Tahle situace nastává, jestliže jsou stanovené úroky. Ty přiskakují až do doby, než je uhrazena jistina, tedy samotný dluh věřiteli.

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.