Strhávání peněz zaměstnavatelem

Pokud zaměstnavatel obdrží od exekutorského úřadu exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy, je v tomto okamžiku povinen svému zaměstnanci srážet určitou částku ze mzdy. Pro některé zaměstnavatele je to ale „taková“ práce navíc, že raději s povinným rozvážou pracovní poměr. Ale to stává pouze zřídka, častěji u menších firem, jelikož si prostě s výpočtem neví rady.

Pokud by zaměstnavatel odmítl strhávat ze mzdy částku na splacení exekuce, je exekutorský úřad oprávněn mu udělit pořádkovou povinnost, jelikož zaměstnavatel je povinen poskytnout exekutorovi součinnost. Tato pořádková pokuta může být i ve výši 50 000Kč, což si pak samozřejmě raději zaměstnavatel rozmyslí.

Když zaměstnavatel neumí vypočítat částku, jenž je povinen srazit, může se obrátit na exekutorský úřad, aby ho vyrozuměl po sdělení potřebných informací, jakou sumu je tedy povinen zaměstnanci ze mzdy srazit.

Podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je zaměstnavatel provádět srážky z čisté mzdy, a to ve výši jedné třetiny. Ovšem z této čisté mzdy se musí odečíst základní částka, která je stanovena nařízením Vlády ČR č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Pokud se jedná o přednostní pohledávku, plátce mzdy sráží dvě třetiny z takto vypočtené částky.

Přednostní pohledávky jsou vyjmenované v občanském soudním řádu. Nejčastěji jsou uplatňovány pohledávky výživného, náhrady škody způsobené poškozenému ublíženým na zdraví, pohledávky daní a poplatků a dalších.

Někdy se stane, že povinný má natolik nízkou mzdu, že zaměstnavatel nemůže srážky provádět. V tomto případě je povinen o takové situaci informovat exekutora. I v tomto případě mu může být uložena pořádková pokuta.

Přesná částka kolik má zaměstnavatel povinnému strhávat tedy stanovena není, ale je závislá na výši jeho příjmů. Čím vyšší plat, tím také vyšší srážka ze mzdy.

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.